Γιώργος Γκιντίκας : οι νοηματικές γλώσσες, όπως και οι ομιλούσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας (συνέντευξη)

Written by

gkintikas_kentro_noimatikisΥπεύθυνος του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και δάσκαλος της Νοηματικής.

Τι είναι η Νοηματική Γλώσσα;  Η Νοηματική Γλώσσα (Ν.Γ.) λοιπόν, δεν είναι ούτε παντομίμα ούτε μια εικονιστική-συμβολική γλώσσα που δανείζεται λέξεις από τις καθημερινές κινήσεις των Ακουόντων. Η Ν.Γ. δεν φτιάχνει «εικόνες» και «σύμβολα» για να αναφερθεί σε ένα αντικείμενο, αλλά φτιάχνει νοήματα που είναι όπως οι λέξεις ή ακόμα και οι φράσεις των ομιλούμενων γλωσσών. Οι εικόνες είναι κατανοητές από όλους, οι λέξεις ή τα νοήματα όμως, χρειάζονται εκμάθηση για να κατανοούνται. Είναι με άλλα λόγια μια οπτική-κινησιακή γλώσσα με συγκεκριμένες χειρομορφές, στην οποία η έκφραση του προσώπου και γενικότερα η στάση όλου του σώματος είναι μέρος της γραμματικής και συντακτικής δομής της. Η χειρομορφή είναι το σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των δαχτύλων τα οποία σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό της παλάμης, την κίνηση του χεριού, την έκφραση του προσώπου, η στάση και κίνηση του σώματος και τη θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα ή στο χώρο) μπορεί να αποδώσει κάθε νόημα.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος αριθμός νοηματικών γλωσσών ανά το κόσμο (σχεδόν κάθε γλώσσα έχει και την αντίστοιχη της στην νοηματική) και παρόλο που οι περισσότερες βασίζονται στις ίδιες αρχές (χειρομορφές, στάση σώματος, κίνηση) δεν είναι αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας νοηματιστής Ε.Ν.Γ. δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αμερικάνικη ή ισπανική νοηματική γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, όπως και οι ομιλούσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας: Άλλες οι ανάγκες της ελληνικής κοινότητας Κωφών και άλλες οι ανάγκες της π.χ. κινέζικης κοινότητας Κωφών.

Το Κεντρο Νοηματικής ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα διδασκαλίας; Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Νοηματικής Γλώσσας που εφαρμόζεται στο εν λόγω Κέντρο και βασίζεται στο πρόγραμμα διδασκαλίας και εκμάθησης της Ν.Γ. του Gallaudet University, του μοναδικού παγκοσμίως Πανεπιστημίου Κωφών -στο οποίο φοιτήσαμε ο αδερφός μου και εγώ- έχει ως στόχο τη γεφύρωση της επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινότητα των Κωφών και την ευρύτερη κοινωνία. Η εξάλειψη του χάσματος ανάμεσα στα Κωφά και τα Ακούοντα άτομα θα έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και των δύο πλευρών σε όλους τους τομείς, όπως είναι η συνεργασία στον επαγγελματικό χώρο, η απόκτηση του πτυχίου Διερμηνείας από τους Ακούοντες και η διδασκαλία τους σε σχολείο Κωφών, ως καθηγητές και δάσκαλοι.

Πόσα είναι τα επίπεδα και πόσο διαρκούν τα μαθήματα νοηματικής; Όσον αφορά στα τμήματα, υπάρχουν ευέλικτες επιλογές με συνεχή ανανέωση προτάσεων και ιδεών (πρωινά και απογευματινά, εντατικά, προετοιμασίας για επάρκεια διδασκαλίας, μαθήματα διερμηνείας).Το πρόγραμμα των κανονικών μαθημάτων ολοκληρώνεται σε 8 μήνες ενώ των εντατικών σε 4 μήνες.

Πόσα χρόνια λειτουργεί το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ) : Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια (από το 2001) και εδρεύει στην οδό Εγνατίας 63.

Και για τα άτομα που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές; Το ΚΕΝΓ διαθέτει παραρτήματα σε Ιωάννινα, Ηράκλειο, Δράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη όπου το μάθημα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης. Για όσους δεν βρίσκονται σε κάποια από τις πόλεις όπου υπάρχει παράρτημα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αλλά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα μαθήματα υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας της Νοηματικής Γλώσσας στο σπίτι τους.   

info:
Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Εγνατίας 63 (Πλατεία Αριστοτέλους)
Τ:
2310252882
Fax:
2310252884
www
.keng.gr

Συνέντευξη στην Δανάη Σοφία Βαρδαλή