Άφιξη στο λυκόφως Ι – Δημήτρης Τσιγκράκης

Written by

IMG_0035

Ζωοφόρο δόνηση μέσα στην νυκτωδία,
έλκει κατάματα το μύθο.
Το απαύγασμα της όρασης κομίζει
τον φώσφορο.

Φωτογραφία – Ποίηση: Δημήτρης Τσιγκράκης