Κριτική και κριτικοί

Written by

Από αυτή καθ εαυτή την έννοιά της η κριτική θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ελέγχου και αξιολόγησης της πνευματικής δημιουργίας, διαμορφώνει το χρήσιμο πλαίσιο, που οριοθετεί τις δυνατότητες του δημιουργού, τον βελτιώνει, τον απογοητεύει, τον χαροποιεί.
Η κριτική ασφαλώς περιέχει τη γνώση, την ορθή κρίση, την αντικειμενικότητα και την έλλειψη συμπλεγματικών καταστάσεων του κριτικού.
Αυτό όμως δεν αποκλείει και τη παραδοξότητα, πολλές φορές, η κριτική να είναι υπέρ του δέοντος χαριστική η κατεδαφιστική, ώστε να δημιουργεί ψευδή εικόνα για την ικανότητα των δημιουργών.
Ειδικότερα στο θέατρο, την πιο παραστατική και αντισυμβατική τέχνη, θνησιγενή όμως, η κριτική πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με την εμπειρία, τις θεατρικές γνώσεις του κριτικού, την αμεροληψία του, καθώς και τη χρησιμότητά της.
Το δίλημμα που συναντά συνήθως ο κριτικός είναι όταν πρέπει να ασκήσει κριτική σε μια κακή παράσταση, οπότε το δίλημμα συνίσταται στην απόφαση που πρέπει να πάρει, εάν δηλαδή πρέπει να είναι καταδικαστικός η επιεικής κρίνοντας.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου το επίπεδο των θεατρικών παραστάσεων είναι ικανοποιητικό και το κοινό διακρίνεται σε πολλές κατηγορίες όσον αφορά στην αξιολόγηση των παραστάσεων και οι ασχολούμενοι με το θέατρο είναι ελάχιστοι, προκύπτει και το θέμα της αντικειμενικής κριτικής.
Τέλος, οι κριτικοί και οι πολιτιστικοί συντάκτες των ΜΜΕ συναντούμε δυσκολίες με κάποιους παραγωγούς , που ανεύθυνα αρνούνται η μας εμπαίζουν όταν τους ζητούμε προσκλήσεις, για να μπορέσουμε, βλέποντας τη παράσταση, να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί , πρόσφατα, ο κύριος Ιωάννης Μπαλαφούτης που ενέπαιξε πολλούς κριτικούς και πολιτιστικούς συντάκτες, λέγοντας μάλιστα ότι αν θέλουμε να δούμε τον ΤΑΡΤΟΥΦΟ, να αγοράσουμε εισιτήρια.
Φυσικά ο παραπάνω κύριος δεν είναι ο μόνος που έχει διαφορετική αντίληψη για τις υποχρεώσεις του.
Η καλή σχέση παραγωγών και πολιτιστικών φορέων είναι αναγκαία προυπόθεση για την επιτυχία των θεατρικών παραστάσεων, αρκεί όλοι να αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους και να ασκούν κόσμια τα δικαιώματά τους.

cityculture.gr/ γράφει ο Βαγγέλης Ραφτόπουλος