Μαρία Κοντοβά: Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου 1967-2007

Written by

Σκοπός του παρόντος βιβλίου της Μαρίας Κοντοβά είναι η έρευνα, αφενός, της εικόνας του εθνικού «εαυτού» και του βαλκάνιου εθνικού «άλλου». Αφετέρου, των αναπαραστάσεων του πολέμου και της ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και των βαλκανικών κρατών στο περιεχόμενο του κειμένου και του περικειμένου των ελληνικών σχολικών βιβλίων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γενικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1967-2007.

Η εξάρτηση της σχολικής Ιστορίας από την πολιτική εξουσία

Κατόπιν μιας περιεκτικής παρουσίασης των θεωρητικών ερεισμάτων της παρούσας έρευνας της Κοντοβά, έπεται η ανάλυση (κάθετη και οριζόντια συγκριτική). Κάτι που γίνεται υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης των σχολικών βιβλίων Ιστορίας του μαθητή και της μαθήτριας της περιόδου αυτής. Σχολικά βιβλία που είναι ενταγμένα στο ιστορικό, εκπαιδευτικό και πολιτικό-ιδεολογικό τους πλαίσιο. Η διμερής αυτή (συγχρονική και διαχρονική) προσέγγιση του ερευνητικού υλικού καταδεικνύει την εξάρτηση της σχολικής Ιστορίας από την πολιτική εξουσία.

Κοντοβά: ένα εργαλείο διάχυσης εθνικής ιδεολογίας η σχολική ιστορία

Η σχολική ιστορία σύμφωνα με τη Μαρία Κοντοβά εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο διάχυσης εθνικής ιδεολογίας.  Κάτι που γίνεται άλλοτε φανερά και άλλοτε συγκεκαλυμμένα. Γεγονός που, αφενός, ενισχύει το επιχείρημα ότι η εκπαίδευση δεν είναι μια πολιτικά ουδέτερη πράξη. Αφετέρου, αναπόφευκτα οδηγεί στη διατήρηση της διάκρισης ανάμεσα στον εθνικό «εαυτό» και στο βαλκάνιο εθνικό «άλλο».

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συγγραφική προσπάθεια της Μαρίας Κοντοβά, η οποία συμπληρώνει στην Ελλάδα τα σχετικά περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα. Παράλληλα προσφέρει ερευνητική τεκμηρίωση στη θεωρητική συζήτηση αναφορικά με την πολιτικο-ιδεολογική λειτουργία των σχολικών βιβλίων.

Ταυτότητα βιβλίου 

Greece and the Balkans in the school history textbooks of the period 1967-2007

Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου 1967-2007

Τίτλος: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967-2007
Υπότιτλος: Έρευνα υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης
Συγγραφέας: Μαρία Κοντοβά
Kατηγορία: Παιδαγωγικά, Ιστορία
ISBN: 978-960-12-2368-1
Διάσταση: 17×24 εκ. (μαλακό εξώφυλλο)
Αριθμός σελίδων: 342
Εκδόσεις: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Έτος έκδοσης: 2017

 

Η Μαρία Κοντοβά

Η Μαρία Κοντοβά είναι διδάκτορας Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της και η αντίστοιχη ερευνητική της δράση εστιάζουν στην Παιδαγωγική της Ειρήνης, στην Έρευνα των Προδιαγραφών της Διδασκαλίας και στην Ποιοτική μεθοδολογία στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών.

cityculture.gr