Σκέψεις – Απόψεις

Είμαστε lost stars;

Είμαστε lost stars;

Σκεφτόμουν αυτή τη φράση με αφορμή ένα τραγούδι που άκουσα και μου άρεσε τόσο πολύ. Θέμα από μια ταινία του 2015. Ό,τι π...

Φόρος

Φόρος

Ιούλιος. Ο μήνας της Εφορίας (υπηρεσία είσπραξης των φόρων) και όχι της Ευφορίας (χαρά και ευφροσύνη). Και ξαφνικά κάποι...

Κριτική και κριτικοί

Κριτική και κριτικοί

Από αυτή καθ εαυτή την έννοιά της η κριτική θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ελέγχου και αξιολόγησης της πνευματικής δημιου...

Κουράστηκα να αντέχω

Κουράστηκα να αντέχω

Η αντοχή και υπομονή είναι μεγάλα εφόδια. Μας τα εύχονται στις γιορτές τα αντευχόμαστε κι εμείς όποτε υπάρχει ανάγκη για...

Ευθύνη και Ανευθυνότητα

Ευθύνη και Ανευθυνότητα

Όταν κάνουμε λόγο για ευθύνη εννοούμε την υποχρέωση ενός ατόμου, μιας κοινωνικής ομάδας, μιας πόλης, ενός κράτους να αντ...