Θέατρο

Γκιακ *κριτική

Γκιακ *κριτική

Ιστορίες  έρωτα και πολέμου,  αίματος και εκδίκησης, όπως μας τις αφηγούνται τα πρόσωπα στη συνθήκη μιας  συνομιλίας, σε...