Άκουσμα – Δημήτρης Τσιγκράκης

Written by

Το αντιφέγγισμα ανόθευτο
νεύει το άρωμα της μουσικής,
και το αθέατο δαχτυλικό αποτύπωμα
έλκει το λάδι της γνώσης
και την έγερση του ονείρου.