Επιστροφή – Δημήτρης Τσιγκράκης

Written by

Απ’ τα απομεινάρια των ερειπίων,
και μέσα απ’ το παράθυρο της μνήμης
θα σαρκωθεί ο μόχθος του φωτός.

Ποίηση – Φωτογραφία: Δημήτρης Τσιγκράκης