Happy Money του Ken Honda, βιβλιοκριτική

Written by

Βιβλίο: Χαρούμενα Χρήματα, Η ιαπωνική τέχνη της συμφιλίωσης με την ενέργεια του χρήματος, Μετάφραση Βιολέττα Ζεύκη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΒΙΣΚΟΣ

Ο Ιάπωνας συγγραφέας  Ken Honda καταγράφει, κωδικοποιεί και παραθέτει κάποιες εμπειρικές παρατηρήσεις, μελέτες, απόψεις,  επιρροές και προσωπικά βιώματα,  φέρνοντας παραδείγματα από την οικογενειακή-επαγγελματική του δραστηριότητα αναφορικά με  το αγαθό των χρημάτων και τις σχετικές συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα είναι ενέργεια.

Υποστηρίζει με αναφορές στους δασκάλους του ότι η  θετική σκέψη όταν δίνουμε και παίρνουμε χρήματα μεταβιβάζεται και διαβάζεται ως ευγνωμοσύνη και αίσθηση  επάρκειας, ικανοποίησης,   χρησιμότητας και ωφέλειας. Η θετική αντιμετώπιση των χρημάτων συνδέεται με πολιτισμικές συμπεριφορές συνάφειας και ενεργοποίησης αισθημάτων προσφοράς, μοιράσματος, συμμετοχής και σχετίζεται με  αρχαίες παραδόσεις που απηχούν την φιλοσοφία Ζεν σχετικά με το πώς βλέπουμε-διαβάζουμε  τα χρήματα.

 Η σχέση μας με τα χρήματα, υποστηρίζει ο συγγραφέας, μπορεί να βελτιωθεί και να αλλάξει προς την κατεύθυνση της διαδικασίας συνειδητοποίησης των ουσιαστικών προτεραιοτήτων της ζωής μας, δίνοντας έμφαση στην αξία της ζωής, στην επιδίωξη της ευτυχίας, της επάρκειας, της καλλιέργειας, της ηρεμίας και  όχι στο μέσον της  συναλλαγής και στα αρνητικά συναισθήματα άγχος, φόβο, φθόνο, απόρριψη τα οποία δοκιμάζουν οι άνθρωποι στη σχέση τους με τα χρήματα.

Ken Honda

Ο συγγραφέας με απλό και κατανοητό τρόπο, εξηγεί τις σχέσεις και τους τρόπους συμπεριφοράς  του σύγχρονου ανθρώπου ως προς το χρήμα, μέσο ελευθερίας και καταδυνάστευσης ατόμων και ομάδων, ανάλογα  με την οπτική της διαπαιδαγώγησης και της συνειδητότητας.

Η διάρθρωση του βιβλίου σε κεφάλαια με ενδεικτικούς τίτλους, Χαρούμενα χρήματα και λυπημένα χρήματα, Το IQ και  το EQ του Χρήματος,  Η ροή του χρήματος,  απηχεί μια απόπειρα σχηματοποίησης των μαθημάτων αυτοβελτίωσης με τους σύγχρονους τρόπους απλούστευσης της πολυπλοκότητας του θέματος. Προφορικό ύφος, ερωτήσεις ρητορικού χαρακτήρα, επαναλήψεις, αυτοαναφορικότητα, περιπτώσεις και παραδείγματα, δίνουν στο βιβλίο μια συμβουλευτική διάσταση στην προσπάθεια κατάκτησης  του αυτοσεβασμού-αυτοσυνειδησίας με τις αντίστοιχες ευχαριστίες προσώπων, αξιών και μέσων. 

αποσπάσματα:

« Η Ζεν προσέγγιση της ευτυχίας μας παροτρύνει να σκεφτούμε τον εαυτό μας όχι με βάση του τι κάνουμε, τι αξίζουμε ή τι έχουμε, αλλά με βάση του ποιοι είμαστε. (…). Ο   σκοπός μας ως άνθρωποι είναι να «υπάρχουμε». Και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να είμαστε παρόντες στο τώρα. Σημαίνει να είμαστε απόλυτα ευγνώμονες και σε ευθυγράμμιση με το πού βρίσκεται το σώμα και το πνεύμα μας την κάθε στιγμή.(…). Το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης, του άγχους και της λύπης μας σχετικά με το χρήμα προκύπτει από τις σκέψεις για λάθη του παρελθόντος ή τα κακά που έχουμε υποστεί και ανησυχούμε άσκοπα για όλη την αβεβαιότητα που κρύβει το μέλλον. Το παρελθόν και το μέλλον μας κλέβουν την ευτυχία από το παρόν μας όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκτροχιάζεται από αυτές τις αρνητικές σκέψεις. Άρα η ευτυχία όντως πηγάζει από μέσα μας. Συνεπώς, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία. Τίποτα δεν μπορεί να την αγοράσει». Σελ. 68-69

« Nα λέτε συνεχώς arigato». Σελ. 264

«Ακόμα και στα ιαπωνικά είναι δύσκολο να ορίσουμε επακριβώς το maro γιατί είναι μια πνευματική κατάσταση, αλλά θα μπορούσε να αποδοθεί και ως ανιδιοτέλεια, το αντίθετο του εγωκεντρισμού. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η βαθύτερη πλευρά της συνείδησής μας, πλησιέστερα στη συλλογική συνείδηση, το επίπεδο στο οποίο όλη η ανθρωπότητα και το σύμπαν γίνονται ένα». Σελ. 116

« Μια υγιής σχέση με το χρήμα μπορεί να επιφέρει μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας. (…). Όταν μπαίνουμε στον κύκλο της επιθυμίας για όλο και περισσότερα, αυτό μας στερεί την ικανότητα να αναγνωρίζουμε τι είναι στ’ αλήθεια το σημαντικότερο στη ζωή μας». Σελ.125-128