Η διαχρονικότητα των χαρακτήρων στην ζωή μας

Written by


Πολλές φορές μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον έχουμε βρεθεί σε ένα κύκλωμα εγκλωβισμένοι δίχως πόρτα εξόδου . Αυτή η αίσθηση δίνει την εντύπωση πολλές φορές κάτι απροσπέλαστου και αδιανόητου πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο πρόκληση για τον εαυτό μας αλλά και για τους χαρακτήρες μας .


Έως και την παιδική ηλικία συνήθως των 10 ετών τα παιδιά δεν έχουν αυτό που αποκαλείται συνείδηση. Με την ωρίμανση του οργανισμού και των ψυχοσωματικών διασυνδέσεων με τον κοινωνικό κύκλο διαμορφώνεται σιγά σιγά η έννοια του χαρακτήρα και της προσωπικότητας.

Η διαφορά πολλών ανθρώπων είναι ότι σταματούν την έννοια της αυθυποβολής και αρέσκονται στην αυτόνομη εξέλιξη των πραγμάτων . Όταν μπορέσεις να κατανοήσεις την λειτουργία του ίδιου σου του εαυτού τότε ίσως όχι μόνο τον αγαπήσεις αλλά και καταφέρεις να αγγίξεις κάτι το οποίο θεωρούσες δεδομένο.

Η ανακάλυψη των πτυχών και λειτουργιών στον χαρακτήρα μας και στην προσωπικότητα μας δίνει την δυνατότητα στην σφαιρική αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων που προκύπτουν μέσα σε απλά καθημερινά διλήμματα ή και προβλήματα.

Η επίλυση κάθε είδους προέρχεται από την δύναμη της συνήθειας. Επιβάλεις τον εαυτό σου κάθε μέρα για κάτι καλύτερο όχι τόσο σε ρεαλιστικές δοκιμασίες όσο σε πνευματικές καθώς απώτερος σκοπός είναι η επίλυση των προβλημάτων σε ψυχολογικό και έπειτα σε πραγματολογικό εύρος.

Η σειρά αντιμετώπισης είναι η εξής : Βρίσκω το πρόβλημα , αναγνωρίζω το πρόβλημα , κατανοώ την φύση του προβλήματος, προχωρώ σε επίλυση ή εναλλακτική λύση του προβλήματος.

Ένα απλοϊκό παράδειγμα είναι όταν δεν υπάρχει πρόοδος σε ένα συγκεκριμένο τομέα, επηρεάζεται η αυτοπεποίθηση και οι ενέργειες που πραγματοποιεί είναι καταστροφικές, βρες κάτι άλλο δοκίμασε άλλους τομείς και τότε θα δεις την δύναμη που μπορείς να διοχετεύσεις και δεν θα μπορείς να πειστείς αν αυτό το οποίο πράττεις είναι απόρροια των πράξεων σου.

Ας είμαστε ρεαλιστές η αναγνώριση των λειτουργιών του χαρακτήρα και της προσωπικότητας μας , η αντιμετώπιση των γεγονότων σε ένα ευρύ πραγματολογικό πεδίο ίσως να μην γίνει από την μία μέρα στην άλλη μα η δύναμη της συνήθειας και της αυθυποβολής στο υποσυνείδητο μας μπορεί να μετατρέψει κάτι απραγματοποίητο σε κάτι τελείως απλοϊκό και δεδομένο.

cityculture.gr/ Η διαχρονικότητα των χαρακτήρων στην ζωή μας / Στέφανος Χολέβας