Η Θεσσαλονίκη από ψηλά (Like a Bird)

Written by


Σημαντικότερα σημεία από το βίντεο:

0:00 – 1:01  Ship wreck and birds
1:01 – 1:07  Thermi
1:07 – 1:19  Thessalonikis – N. Moudanion motorway
1:19 – 1:45  White tower (trademark building of Thessaloniki)
1:45 – 1:51  Next to the city’s music hall
1:51 – 2:15  Old city walls
2:15 – 2:22  Low flight at the EOT’s abandoned camping facilities
2:22 – 2:33  Aretsou’s yacht and sailing port
2:33 – 2:59  Abandoned train cars (some tracks in use)
2:59 – 3:02  Around the white tower
3:02 – 3:06  City’s music hall and a cyclist next to it
3:11 – 3:15  EOT’s abandoned camping facilities
3:15 – 3:18  Thermi’s dam
3:24 – 3:36  Aristotelous square

_______

  Πηγή: www.actioncam.gr