Με αυτό το τεστ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα δείτε ποια πλευρά του εγκεφάλου σας χρησιμοποιείτε

Written by

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε ποιο από τα δυο ημισφαίρια χρησιμοποιείτε περισσότερο, αφιερώστε μόλις 30” και κάντε το παρακάτω τεστ.
Θεωρητικά μια από τις δύο πλευρές του εγκεφάλου μας, το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο- κυριαρχεί κι αυτό διαμορφώνει με έναν τρόπο την προσωπικότητά μας.Υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται κυρίως με βάση τη λογική και ακολουθώντας τους κανόνες. Υπάρχουν άνθρωποι δημιουργικοί και περίεργοι. Υπάρχει μια εξήγηση που τους αιτιολογεί.
Οι άνθρωποι στους οποίους κυριαρχεί το δεξί ημισφαίριο τείνουν να είναι κινούνται περισσότερο με το ένστικτο, να είναι δημιουργικοί και περίεργοι. Εκείνοι στους οποίους κυριαρχεί το αριστερό εμφανίζονται περισσότερο λογικοί, ορθολογικοί και να ακολουθούν στρατηγικές.
Το τεστ φτιάχτηκε από την ιστοσελίδα Sommer + Sommer, και βασίζεται στο ότι διάφορες λειτουργίες μας «εκπορεύονται» είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, και στο ότι το δεξί ημισφαίριο ελέγχει τους μύες της αριστερής πλευράς του σώματος και το αντίστροφο.Κάντε το ΤΕΣΤ εδώ

Σε γενικές γραμμές, τονίζει η Daily Mail, το αριστερό ημισφαίριο κυριαρχεί στη γλώσσα, στην αποκωδικοποίηση των ηχητικών σημάτων που λαμβάνουμε και στις περισσότερες από τις λειτουργίες του λόγου. Εκτελεί λογικούς και μαθηματικούς υπολογισμούς, ενώ συνδέεται και περισσότερο με τη μνήμη.
Το δεξί ημισφαίριο σχετίζεται με τις χωρικές δεξιότητες, την αναγνώριση προσώπων και την επεξεργασία της μουσικής. Ασχολείται επίσης με κάποια μαθηματικά αλλά κυρίως με εκτιμήσεις και συγκρίσεις. Συμβάλλει επίσης στην κατανόηση των οπτικών σημάτων και στην απόδοση νοήματος σε ό,τι βλέπουμε.