Μεσ’ στο υγρό σκοτάδι, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου

Written by

Μες στο υγρό σκοτάδι

πολύ πλανήθηκα

Αγάπησα τις φωτοσκιές των δέντρων

 τη γνώριμη νύχτα

 τον ουρανό

Βροχή

μουσικές φωνές

Μες στο υγρό σκοτάδι

Έλα

 θα βαδίσουμε σιγά μην ακουστούμε

Είμαστε παιδιά

 κι αγαπούμε τα ωραία καράβια

 είμαστε παιδιά

 κι αγαπούμε τη θάλασσα

Λάσπες και νερά

ο άνεμος ταξιδεύει

τραγούδια που σβήνουν

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ  (Θεσσαλονίκη 1931- Αθήνα 1996)

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ