Ιστορία-Μυθολογία

Μακεδονική Φάλαγγα

Μακεδονική Φάλαγγα

Η ιδιαίτερη τεχνική με την οποία παρατάσσονταν για μάχη οι Μακεδόνες αποτέλεσε τη Μακεδονική φάλαγγα, η οποία ήταν εξέλι...

Το υγρό πυρ

Το υγρό πυρ

Ένα από τα πιο τρομερά όπλα που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ιστορίας,...