Ποίηση

Η θάλασσα

Η θάλασσα

Η θάλασσα Η θάλασσα είναι μια γαλάζια πέτρα Στο σώμα σου την κουβαλάς Απάνω στην καρδιά σου Χτυπάει ρυθμι...